lördag 3 maj 2014

Sleipners riksstämma

Idag har den årliga riksstämman för kallblodens intresseorganisation Sleipner gått av stapeln. I år föll det på Umåkers lokalavdelning att arrangera den.

Som vanligt en mycket givande sammankomst där både ditten och datten kommer upp för diskussion. Hela landets lokalavdelningar fanns representerade på mötet. Det är alltid lika fascinerande hur inspirerad man blir av att träffas och utbyta erfarenheter av olika slag inom vårt gemensamma intresse.

Naturligtvis pratas det mycket om hästar, träning avel osv. Men också om olika sätt att bedriva föreningsverksamheten, hur man på bästa sätt sätter upp mål och jobbar för att uppnå dem, både lokalt och nationellt avseende kallblodssporten.

Det känns väldigt bra att ha en så stark och välfungerande organisation som Sleipner i travsverige. Jag vill påstå att alla vinner på det. I alla fall alla som även i framtiden vill se en levande och mångfacetterad travsport i vårt land, där kallblodstravaren är ett lika självklart som berikande inslag som den är idag.

Nu är det formella mötet avslutat och det är dags för middag och partaj! Diskussioner av konstruktiv art kommer säkert även att föras där, även om ribban sannolikt kommer att sänkas ett par pinnhål.

Kippis!

Jerker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar